Home > Departments > Mother Tongue > Malay Language

Malay Language

Mdm Norlizanah Mohamed Nor

HOD – Mother Tongue

norlizanah_mohamed_nor@moe.edu.sg

Mr Jasnee B Samat

ST

jasnee_b_samat@moe.edu.sg


MATLAMAT

YAKIN

MEMPUNYAI ARAH KENDIRI

 

-  berupaya membezakan benar daripada yang salah

-  menyesuaikan diri dan berdaya tahan

-  mengenali diri sendiri

-  berfikir kendiri secara kritis

-  berkomunikasi dengan berkesan

 

-  bertanggungjawab untuk pembelajaran sendiri,

-  bertanya dan melakukan refleksi

-  tabah untuk mencapai kejayaan

 

PENYUMBANG AKTIF

RAKYAT YANG PRIHATIN

-  mampu bekerja secara efektif dalam pasukan

-  menggunakan  inisiatif,

-  inovatif

-  berani mengambil risiko dikira

-  berusaha untuk kecemerlangan

-  cinta akan Singapura

-  mempunyai kesedaran sivik yang tinggi

-  berusaha meningkatkan kehidupan orang lain di sekelilingnyaKegiatankegiatan
Pembelajaran

·        berdasarkan ICT

·        elektronik (e-Learning)

·        menggunakan kaedah Rutin Berfikir

Inisiatif Teknologi Maklumat & Komunikasi

Semua murid dilengkapi dengan kemahiran asas dalam ICT termasuk pembelajaran secara kendiri melalui portal pembelajaran elektronik

Pautan Bahasa Melayu

-  TINTA TUNAS                   -   https://tinta.moe.edu.sg/

-  KAMUS talian DBP          -   http://prpm.dbp.gov.my

-  eMedia                                  -   https://emedia.moe.edu.sg/

-  MC Online                            -   https://www.mconline.sg/

Aplikasi Bahasa Melayu yang boleh dimuat turun

m1.jpg
m2.jpg
m3.jpg
m4.jpg