Home > Departments > Mother Tongue > Malay Language

Malay Language

Designation & Name of KP / ST

Email

HOD Mother Tongue

Cikgu Norlizanah Mohamed Nor

 

norlizanah_mohamed_nor@moe.edu.sg

Senior Teacher

Cikgu Jasnee Samat

 

jasnee_b_samat@moe.edu.sg

Guru-guru Bahasa Melayu

P4, P6

Cikgu Norlizanah

P3, P6

Cikgu Jasnee

P4, P6

Cikgu Kasidah

P4, P5

Cikgu Siti Maryam

P2, P5, P5BML

Cikgu Aznizah

P1, P2

Cikgu Siti Salmah

P3, P5, P6BMA

Cikgu Zuraida

P1, P2

Cikgu Zamzama

 

PROGRAMMES:

Matlamat

 

Yakin

Mempunyai arah kendiri

-  berupaya membezakan benar daripada yang salah

-  menyesuaikan diri dan berdaya tahan

-  mengenali diri sendiri

-  berfikir kendiri secara kritis

-  berkomunikasi dengan berkesan

 

- bertanggungjawab untuk pembelajaran sendiri,

-  bertanya dan melakukan refleksi

-  tabah untuk mencapai kejayaan

Penyumbang Aktif

Rakyat yang prihatin

-  mampu bekerja secara efektif dalam pasukan

-  menggunakan  inisiatif,

-  inovatif

-  berani mengambil risiko dikira

-  berusaha untuk kecemerlangan

- cinta akan Singapura

-  mempunyai kesedaran sivik yang tinggi

-  berusaha meningkatkan kehidupan orang lain di sekelilingnya

 

 

 

Kegiatan- kegiatan Pembelajaran

 

·        berdasarkan ICT

 

·        elektronik (e-Learning)

 

·        menggunakan kaedah Rutin Berfikir

 

 

Inisiatif Teknologi Maklumat & Komunikasi

 

Semua murid dilengkapi dengan kemahiran asas dalam ICT termasuk pembelajaran secara kendiri melalui portal pembelajaran elektronik

 

 

Pautan Bahasa Melayu

 

 

-  TINTA TUNAS                   -   https://tinta.moe.edu.sg/

 

-  KAMUS talian DBP          -   http://prpm.dbp.gov.my

 

-  eMedia                                  -   https://emedia.moe.edu.sg/

 

-  MC Online                            -   https://www.mconline.sg/